info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Hà Nội

Doanh nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG khi tiến hành hoạt động kinh doanh trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng. Để giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính.Công ty Minh Anh xin tư vấn cho doanh nghiệp Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Hà Nội.
1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Trạm cấp LPG của Thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG (Theo mẫu).
+ Bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký bán LPG bằng đường ống.
+ Tài liệu chứng minh địa điểm trạm cấp LPG phù hợp với quy hoạch, tính hợp pháp về đầu tư xây dựng dự án thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
+ Phiếu kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Phiếu kết quả kiểm định các thiết bị đo lường.
+ Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm cấp LPG đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: Bảo quản, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động – vệ sinh lao động; đo lường chất lượng; bảo vệ môi trường.
+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hàng hóa, thương hiệu của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
–  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Trình tự thực hiện.
Tổ chức/Công dân:
+ Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): Số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).
+ Nhận kết quả.
– Sở Công thương:
+ Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho khách.
+ Các bộ phận của Sở giải quyết hồ sơ theo quy định
+ Trả kết quả.
3. Thời hạn làm việc: 07 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ)
4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan 331 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.