info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG vào chai tại Hà Nội

Khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG), là loại nhiên liệu thông dụng, Đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, để có thể tiến hành hoạt động nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, Thương nhân cần xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an oàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai. Nhằm giải quyết khó khăn trong thủ tục hành chính, Tư vấn Minh Anh xin tư vấn cho khách hàng về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai tại Thành phố Hà Nội.
tải xuống1.  Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục số 07 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
– Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.
– Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.
–  Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.
–  Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp.
– Bản sao các quy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.
– Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
– Hồ sơ nộp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính.
2. Trình Tự thực hiện.
– Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính; nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Nhận thông báo bổ sung hồ sơ nếu có; Nhận kết quả.
– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính hướng dẫn Thương nhân thực hiện thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết qủa giao cho khách; các bộ phận của hồ sơ giải quyết theo quy định; Trả kết quả.
3. Thời hạn giải quyết.
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.