info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG vào ô tô

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng khá phức tạp, gây khó khăn cho các thương nhân trong quá trình xin cấp chứng nhận, trước thực tế đó, Minh Anh xin tư vấn cho khách hàng về trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG vào ô tô.
1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mả hóa lỏng vào ô tô.
– Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư này.
– Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.
– Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.
– Đối với trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.
– Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
2. Trình tự hực hiện.
– Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính của sở công thương.
– Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ của thương nhân, trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ  trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
– Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.