info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là thay đổi giấy phép đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc khi phát sinh các vấn đề trong quá trình kinh doanh, nhất là trong khi quy định của pháp luật Việt Nam vẫn đang liên tục cập nhật thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư


1. Các nội dung thay đổi cần làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm:
Thay đổi tên công ty ( tên tiếng việt, tên nước ngoài, tên viết tắt, tên giao dịch)
Thay đổi địa điểm thực hiện dự án
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi lĩnh vực đầu tư
Thay đổi vốn điều lệ, vốn thực hiện dự án ( tăng, giảm, chia lại cơ cấu góp vốn)
Thay đổi các nhà đầu tư (Bổ sung, rút, thay thế các thành viên công ty)
Thay đổi khác
Theo khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư quy định về hồ sơ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư như sau
2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.
Cụ thể, Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm những hồ sơ sau:
Đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc đề nghị của chủ đầu tư
Báo cáo tình hình triển khi và thực hiện dự án từ ngay được cấp giấy chứng nhận đầu tư
Và các tài liệu liên quan khác tùy thuộc vào nội dung đề nghị điều chỉnh.
Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Công ty tư vấn Minh Anh chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:
Soạn thảo hồ sơ pháp lý
Thực hiện theo ủy quyền của khách hàng về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Hỗ trợ vấn đề pháp lý phát sinh.