info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty – Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Tư vấn Minh Anh Xin được tư vấn cho khách hàng các thủ tục thay đổi giám đốc công ty như sau:

I.  Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty gồm:

1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (theo mẫu qui định).

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (có thể tham khảo mẫu).

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp (có thể tham khảo mẫu).

4. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

– Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;

– Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực; Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(CMND có ngày cấp  không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và  không bong, tróc, nhòe số)

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

6. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

II. Tư vấn Của Công ty Minh Anh:

1. Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành các nội dung sau:

– Tư vấn các quy định của pháp luật về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Tư vấn về trách nhiệm, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Tư vấn các Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Đại diện hoàn tất các thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;

– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp hồ sơ xin Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.