info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thành lập Công ty tnhh hai thành viên trở lên

Câu hỏi:
Tôi muốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên tôi cần làm những thủ tục gì?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Theo như thông tin Anh/ chị hỏi ở trên tôi xin trả lời. Tại điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể, như sau:
Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH.
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên Công ty.
4. Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:
a) Căn cước công dân, Giấy CMTND, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp chứng thực cá nhân của các thành viên là cá nhân;
b) Biên bản, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Căn cước công dân, Giấy CMTND, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo ủy quyền đối với  thành viên là tổ chức.
Đối với thành viên là cá nhân, tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) GCN đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư.