info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Dưới đây là nội dung bài viết về Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài
Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài cần làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư khi có nhu cầu mở thêm ngành nghề hoặc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới

Theo Luật đầu tư 2005 đã quy định giấy chứng nhận đầu tư đồng thời cũng là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên trong Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 đã quy định riêng về Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, khi công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật cũ, nay muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh thì đầu tiên bạn phải tiến hành thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư.
1). Thực hiện thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ.

  • Theo công văn 52122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch và đầu tư có hướng dẫn thi hành Luật đầu tư quy định thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư sẽ được tiến hành như sau:

Trong trường hợp có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
+ Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy phép đầu tư (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
+ Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
Thời gian và hiệu lực 
Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh tự đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư trong thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
2). Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 78/ 2015 về đăng ký doanh nghiệp:
– Hồ sơ gồm có :
+ Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty hoặc doanh nghiệp;
+ Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc bổ sung,thay đổi ngành nghề kinh doanh;
+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan;
Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thời gian Sau 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và sẽ cấp giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Cũng liên quan lĩnh vực đầu tư mời quý bạn đọc xem thêm bài viết Tư vấn lập dự án đầu tư >> https://luatminhanh.vn/tu-van-lap-du-an-dau-tu.html