info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Hiện nay việc khai nhận di sản là thủ tục khá phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều người vẫn chưa nắm hết được các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục này.
Chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật như sau:
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế:
– Chủ thể tiến hành: Tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người đã chết.
Nếu chia di sản theo pháp luật thì những người thừa kế của người đã chết được xác định theo điểm a khoản 1 điều 676 Bộ luật Dân sự: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
Nếu chia di sản thừa kế theo di chúc thì những người hưởng di sản theo di chúc sẽ tiến hành thủ tục này.
– Cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tiến hành: Bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.
– Bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:
+ Giấy tờ chứng minh quyền đối với tài sản của người đã mất;
+ Giấy chứng tử của người đã mất;
+ Giấy tờ tùy thân của những người hưởng thừa kế;
+ Những giấy tờ khác;
– Thủ tục:
Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.
Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 49 Luật Công chứng.