info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty – Theo quy định  tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

a) Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

d) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

đ) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

g) Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);

Căn cứ vào quy định trên thì trước khi nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khóa mã số thuế và trả dấu pháp nhân trước.

1. Khóa mã số thuế doanh nghiệp:

Hồ sơ khóa mã số thuế bao gồm:

– Bản chính của Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Bản sao của Biên bản thanh huỷ hoá đơn.

– Bản sao của Quyết định về việc giải thể.

– Bản sao giấy nộp tiền đối với thuế phải nộp sau khi quyết toán.

2. Trả dấu pháp nhân

Hồ sơ trả dấu pháp nhân bao gồm:

– Công văn xin trả dấu pháp nhân

– Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh  nghiệp

– Bản sao thông báo khóa mã số thuế.

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.