info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh – Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho các khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cân.

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, Chúng tôi xin hướng dẫn Qúy khách hàng làm thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện như sau:

1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

8. Ba số báo trung ương hoặc địa phương liên tiếp về việc đăng thông báo giải thể.