info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ Sở hữu công nghiệp

  1. Trình tự thực hiện

–    Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Xử lý đơn:
+ Trường hợp không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận duy trì hiệu lực văn bằng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối duy trì, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng.

  1. Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục.
  • Qua đường bưu điện.
  1. Hồ sơ gồm có:

–    Công văn / thư lệnh của chủ văn bằng;

  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
  • Số lượng hồ sơ: (01 bộ).

Thời hạn thực hiện: 10 ngày
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
Kết quả thực hiện TTHC:

  • Chấp nhận duy trì hiệu lực văn bằng và ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp.