info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư do chuyển nhượng dự án

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư do chuyển nhượng dự án ” .Trong hoạt động kinh doanh thì không thể nào thiếu các hoạt động giao dịch mua và bán giữa các nhà kinh doanh với nhau hay còn gọi là Business to Business hoặc từ doanh nghiệp đến khách hàng ( business to customer).

Trong lĩnh vực đầu tư cũng vậy, có nhiều lý do khiến cho nhà đầu tư không thể tiếp tục thực hiện dự án được nữa mà phải chuyển nhượng, bán lại cho nhà đầu tư khác. Quan hệ cung cầu luôn diễn ra trong nền kinh tế thị trường hiện nay, có cung sẽ có cầu đó là quy luật của nền kinh tế, do đó có người bán ắt hẳn phải có người mua. Tuy nhiên lĩnh vực đầu tư thường là những hoạt động kinh doanh ở quy mô khá lớn, có nhiều ảnh hưởng đến đời sống kinh tế- xã hội nên hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư cũng cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để hạn chế những tổn thất do các dự án đầu tư thô lỗ, chậm tiến độ ,v.v gây ra đối với nền kinh tế.

Hoạt động chuyển nhượng dự án là việc mua- bán một dự án đầu tư, có sự chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ từ một chủ thể sang một chủ thể khác. Do hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan quản lý có thể kiểm soát được hoạt động của họ tại Việt Nam nên khi có sự sang tên, đổi chủ của nhà đầu tư, người thực hiện dự án thì nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư do chuyển nhượng dự án

Nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư lại cho nhà đầu tư khác tiếp tục cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thể hiện các nội dung thay đổi liên quan đến dự án như nhà đầu tư, nhà thực hiện dự án, …

Vậy nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án đầu tư cần đáp ứng các điều kiện gì?

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư do chuyển nhượng dự án như thế nào?

Bài viết này sẽ giải đáp các câu hỏi trên:

 1. Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư.

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định ( khoản 2, điều 3 Luật đầu tư 2014).

Do dự án đầu tư là quá trình đầu tư trong khoảng thời gian tương đối dài ở một địa điểm nhất định, xác định thời gian thực hiện cụ thể nên khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng( bên bán) và nhà đầu tư là bên nhận chuyển nhượng ( bên mua) đều phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật đề ra đối với nhà đầu tư như về năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án đúng tiến độ, nội dung đã đăng ký,…

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động;
 • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng cần đáp ứng các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Phải đáp ứng các điều kiện đối với dự án đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

 • Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư do chuyển nhượng dự án.

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư khi các nội dung ghi nhận trên văn bản này có sự thay đổi.

Điều 39, Luật đầu tư 2014 quy định các nội dung được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Mã số dự án đầu tư.

2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

3. Tên dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

7. Thời hạn hoạt động của dự án.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Bất kỳ nội dung nào thuộc các hạng mục trên đây có sự thay đổi so với thời điểm nhà đầu tư được Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư đều phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư căn bản sẽ làm thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư nên nhà đầu tư cần tiến hành hoạt động điều chỉnh giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư được quy định cụ thể tại điều 40 Luật đầu tư 2014.

Nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung trên giấy phép đầu tư sẽ nộp hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đến cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với loại dự án mà mình đang sở hữu

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư  hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương
 • Tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ đối với dự án điều chỉnh nội dung dự án không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư

4 bộ đối với dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét hồ sơ và ra quyết định dành cho nhà đầu tư, nếu từ chối điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối điều chỉnh.

Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký tiến hành xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi việc điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư( nếu có), hoặc việc điều chỉnh dự án làm thay đổi quy mô của dự án dẫn tới dự án thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư. Các trường hợp cần xin quyết định chủ trương được quy định cụ thể tại điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2014.

Trường hợp đặc biệt:

 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 38 ngày
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ: 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư mà không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến từ các cơ quan bộ, ngành có liên quan thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư.
 • Thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư khi chuyển nhượng dự án là cơ quan đăng ký đầu tư.

Cụ thể:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư nằm ngoài  khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc những dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu kinh tế đặc biệt nhưng chưa thành lập ban quản lý.

Ban quản lý sẽ có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các dự án thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc dự án hực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trên đây là nội dung bài viết Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư do chuyển nhượng dự án , để tham khảo thêm các vấn đề về hồ sơ, thủ tục cũng như các quy định trong lĩnh vực đầu tư thời kỳ kinh tế mở cửa, mời quý vị và các bạn truy cập luatminhanh.vn để biết thêm chi tiết