info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Với kinh nghiệp tư vấn nhiều năm, cùng với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn giầu kinh nghiệp, Công ty Minh Anh xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Nội dung Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  1. Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư số 67/2014/QH13;
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư;
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Bản sao hợp lệ GCN đăng ký đầu tư;
Bản sao hợp lệ đăng ký doanh nghiệp;
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;
Báo cáo tình hình thực hiện dự án;
Báo cáo tài chính hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (bản sao hợp lệ);
Bản giải trình đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng
* Điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
* Đối với các dự án thực hiện quyền phân phối, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, hồ sơ bổ sung thêm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.
Một số giấy tờ pháp lý khác.

  1. Quy trình thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Bước một: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh đối với dự án đặt ngoài khu công nghiệp, tại Ban quản lý dự án đối với dự án trong khu công nghiệp.
Bước 2: Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh đối với dự án đặt ngoài khu công nghiệp, tại Ban quản lý dự án đối với dự án trong khu công nghiệp.

  1. Thời gian thực hiện công việc:

15 ngày làm việc.