info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: Với quá trình phát triển kinh tế toàn cầu như hiện nay thì việc các nhà đầu tư mở rộng đầu tư ra các nước đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Chính phủ đã có những quy định, chính sách nhằm tạo điều kiện tối đa để khuyến khích, thu hút hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư gián tiếp (tham gia góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế), hoặc trực tiếp (thành lập tổ chức kinh tế hoặc, đầu tư theo các hình thức hợp đồng PPP, BCC).
Sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn về thủ tục của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động đầu tư trực tiếp để quý khách hàng nắm được điều kiện, thủ tục đăng kí đầu tư, những hỗ trợ mà Công ty chúng tôi mang lại khi được quý khách hàng tin tưởng, ủy thác để giúp cho quá trình đầu tư của quý khách diễn ra hiệu quả, thuận lợi.
Điều kiện về thủ tục
Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư
Theo quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2014 đối với các dự án đầu tư mà phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh thì các chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền này với trình tự thủ tục quy định tại Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư 2014.
Nếu các dự án không thuộc các trường hợp tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014 thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương.
Thủ tục đăng ký đầu tư
Theo Điều 36 Khoản 1, 2 Luật đầu tư 2014 quy định về trường hợp thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:
“Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.”
Như vậy, đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài, dự án của tổ chức kinh tế có số vốn đáp ứng điều kiện tại Điều 23 khoản 1 hoạt động như nhà đầu tư nước ngoài (vốn điều lệ từ 51% trở lên) thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trình tự cấp giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 37 Luật Đầu tư 2014:
Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư là Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Còn với trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ theo Khoản 1 Điều 33 cho cơ quan đăng kí đầu tư và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan đăng kí đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc từ chối bằng văn bản nêu rõ lý do.
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp trong khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế thì là Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Nếu các dự án nằm ngoài khu trên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
Sau khi thực hiện thủ tục đăng kí thủ tục đầu tư quý khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp tuân theo quy định tại luật doanh nghiệp về đăng ký thành lập doanh nghiệp phụ thuộc vào tỉ lệ vốn điều lệ của quý khách với các nhà đầu tư khác. Loại hình doanh nghiệp có thể là một trong các loại hình sau:
Công ty TNHH một thành viên, trong trường hợp nếu chỉ có một nhà đầu tư góp vốn và nhà đầu tư đó chính là chủ sở hữu của công ty.
Công ty hợp danh/Công ty cổ phần/Công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu có từ hai nhà đầu tư góp vốn trở lên, riêng loại hình công ty cổ phần là phải có 3 nhà đầu tư góp vốn trở lên.
Trình tự đăng ký doanh nghiệp (Điều 27 Luật doanh nghiệp 2014):
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân, cơ quan này sau 3 ngày có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư hoặc phải thông báo từ chối nếu có căn cứ.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện việc khắc dấu pháp nhân công ty và thông báo mẫu con dấu theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi đưa con dấu vào sử dụng.
Dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chúng tôi:
Với đội ngũ chuyên viên tư vấn làm việc lâu năm có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực này Luật Minh Anh sẽ tư vấn các giải pháp giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục đầu tư một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất với chi phí hợp lý nhất.
Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những hỗ trợ sau:
Được tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam; Tư vấn lựa chọn địa điểm, hình thức, ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án; Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài; và các hoạt động tư vấn khác.
Soạn thảo hồ sơ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: tư vấn soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân; Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;
Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.