info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký thành lập công ty

Để các tổ chức, cá nhân nắm rõ hơn về thủ tục đăng ký thành lập công ty, Công ty Minh Anh xin được hướng dẫn thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật như sau:

Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Lệ phí: 200.000 đồng
Thời gian thực hiện 05 (năm) ngày làm việc. – Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế:
Quy trình thủ tục: – Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận;
Thành phần nhận hồ sơ: – Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
– Điều lệ công ty (tất cả các thành viên sáng lập, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ);
– Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
– Giấy tờ chứng thực còn hiệu lực tất cả thành viên sáng lập, người đại diện theo pháp luật và người đại điện theo ủy quyền.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
– Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại (nếu có).
– Nếu thành viên sáng lập là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền;