info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm – Công ty tư vấn Minh Anh chuyên tư vấn thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm, cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm,
Hồ sơ, thủ tục đăng ký mã số mã vạch bao gồm:
1. Bản đăng ký mã số mã vạch sản phẩm
2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (có công chức).
3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã số mã vạch thương phẩm toàn cầu (GTIN).
4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam
Hồ sơ cung câp cho công ty Minh Anh để đăng ký mã số mã vạch:
1. Giấy đăng ký kinh doanh
2. Tên danh sách sản phẩm chủ yếu
3. Giấy ủy quyền
Thời gian làm việc:
Sau 02 ngày quý khách hàng sẽ nhận được mã số để có thể dùng sử dụng in mã số cho sản phẩm kinh doanh
sau 02 tuần sẽ có giấy chứng nhận tạm thời
sau 03 tuần sẽ nhận được giấy chứng nhận chính thức