info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm – Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đăng ký bản quyền  tác giả, bản quyền phần mềm, hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

Hồ sơ:

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

– 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

– 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

– 03 bản mẫu tác phẩm gốc;

– 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;