info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm – Đối với trường hợp Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực hoặcGiấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng các doanh nghiệp phải tiến hành xin cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Tư vấn Minh Anh tư vấn cho quý khách hàng về trình tự thủ tục xin cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
– Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Sở công thương
+ Bước 2:Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu chưa đầy đủ hoặc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, kê khai lại.
+ Bước 3: Các bộ phận chuyên môn của Sở giải quyết hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả tới Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Sở Công Thương xem xét và cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+  Đối với trường hợp:Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực
1. Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm
2. Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung quảng cáo thực phẩm đã thay đổi;
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
4. Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);
+  Đối với trường hợp: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng:Cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi tới Sở công thương để được xem xét cấp lại.
Lưu ý: Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng.
– Đối tượng thực hiện  thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
– Lệ phí: Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm:
+ Lệ cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, 150.000 VNĐ/ 1lần cấp/ 1 sản phẩm.
+ Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo:
– Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 sản phẩm
– Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 sản phẩm
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (theo quy định  tại Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư 40/2012/TT-BCT);