info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn tại Hà Nội

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép, Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn tại Hà Nội.  Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động bưu chính, Công ty chúng tôi xin tư vấn cho khách hàng như sau:

 1. Trình tự thực hiện:

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép.

 1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu);
 • Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
 • Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
 • Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất);
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất);
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất);
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất);
 1. Số lượng hồ sơ:01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: Được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Thông tin Truyền thông hoặc Sở Thông tin Truyền thông.