info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

1. Căn cứ pháp lý
Nghị định 187/2013/NĐ-CP
Luật 06/2007/QH12
Nghị định 39/2009/NĐ-CP
Thông tư 23/2009/TT-BCT
Thông tư 26/2012/TT-BCT
2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp
* Hồ sơ xin cấp giấy phép khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu do lãnh đạo ký: trong đó nêu rõ nhu cầu và thời gian thực hiện.
-Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp : bản sao hợp lệ.
-Số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã nhập khẩu trong năm kế hoạch : bản sao.
-Bản sao công chứng Hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài, và Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.
* Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu do lãnh đạo ký, nêu rõ nhu cầu, thời gian thực hiện.
-Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp : bản sao công chứng
-Báo cáo số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã xuất khẩu của lần trước.
-Bản sao công chứng Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài, và hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.
Đối với trường hợp xuất khẩu tái xuất vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp dầu khí nước ngoài thì cần Bản sao công chứng Hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp từ doanh nghiệp nước ngoài và bản sao công chứng Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp nước ngoài khác.
3. Trình tự xin cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp
Bước 1: Nộp hồ sơ
Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ cho Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)
Bước 2: Xem xét , thẩm định hồ sơ
Cục Hóa chất tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ để ra kết quả như sau:
-Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp
-Không cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp , có văn bản trả lời cho tổ chức đề nghị cấp và nêu rõ lý do.
Bước 3:
Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép đến nhận kết quả theo ngày hẹn.
4. Thời hạn giải quyết
Thời gian hoàn tất thủ tục khoảng 5 ngày làm việc.