info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo ngoài trời là một phương pháp hiệu quả và gia tăng độ nhận biết thương hiệu, tiếp cận với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với mức chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều với quảng cáo trên Truyền hình, để được thực hiện quảng cáo ngoài trời thì tổ chức, cá nhân phải có giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên, việc làm hồ sơ xin giấy phép quảng cáo và tiến hành xin giấy phép quảng cáo là một quy trình gồm nhiều giai đoạn và khá phức tạp, Công ty luật Minh Anh xin hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân về thủ tục cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời.
Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời1: Trình tự thực hiện
–  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
–  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện.
– Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời
– Đơn xin thực hiện quảng cáo.
– Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì phải có bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo còn đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo thì phải có bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa;
– Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng nằm trong giấy tờ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời .
– Mẫu ( maket ) sản phẩm quảng cáo;
– Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng;
– Đối với quảng cáo khuyến mại phải thì phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại khi thực hiện xin giấy phép quảng cáo ngoài trời.
– Đối với công ty quảng cáo thì phải có hợp đồng quảng cáo giữa công ty quảng cáo và công ty muốn quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ.
– Phải có hợp đồng thuê địa điểm nơi quảng cáo nếu nơi đó được Công ty quảng cáo thuê lại của đối tác thứ 3 để quảng cáo.
3: Cơ quan trực tiếp thực hiện cấp giấy phép: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: bảng, biển, màn hình, pa-nô, băng rôn quảng cáo đặt nơi công cộng trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động, vật thể phát quang.