info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
-2 bản: đơn đăng ký nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : hợp đồng nhập khẩu /các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : hóa đơn thương mại
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : Tín dụng thư/chứng từ thanh toán/Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : vận tải đơn/chứng từ vận tải của lô hàng
2. Trình tự cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Bước 1: Nộp hồ sơ
Thương nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động.
Bước 3: Cấp Giấy phép
Trong thời hạn bảy 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép cho thương nhân.
Trường hợp thương nhân có đăng ký hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động qua hệ thống mạng Internet thì trong thời hạn bảy 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép cho thương nhân.
Giấy phép nhập khẩu tự động được gửi cho thương nhân theo đường điện theo địa chỉ ghi trên Đơn đăng ký.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp
Ở Hà Nội : Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương
Ở thành phố Hồ Chí Minh : Văn phòng đại diện Cục Xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh