info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp ” Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Theo đó, nếu nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp thì thực hiện việc nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Vậy, thủ tục thực hiện vấn đề này như thế nào là hợp lệ, hợp pháp? Bài viết dưới đây Luật Minh Anh xin gửi tới quý khách thông tin về nội dung này.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Thủ tục là trình tự, nội dung, cách thức tiến hành các hoạt động cụ thể trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư là thứ tự các bước nhất định mà theo đó nhà đầu tư phải tuân theo nhằm thay đổi nội dung dự án đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và được Nhà nước ghi nhận thông qua Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau đây:

– Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bao gồm:

– 01 văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– 01 báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– 01 quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Các tài liệu và văn bản giải trình liên quan đến việc điều chỉnh nội dung đầu tư;

– 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

– Bản sao một trong các tài liệu sau:

Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tùy vào từng trường hợp mà số lượng bộ hồ sơ cần nộp như sau:

  • 01 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
  • 04 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • 08 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 3: Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, nếu có yêu cầu bổ sung sửa đổi thì thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ; nếu không thì nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp đổi.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục liên quan sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Uỷ ban nhân dân cấp đổi.

⇒ Chúng tôi, Luật sư  tư vấn đầu tư đang làm việc tại Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ”Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.