info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho thực phẩm chức năng

Quý khách hàng đang muốn làm hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng tuy nhiên vẫn còn những băn khoăn về cơ quan có thẩm quyền cấp, danh mục hồ sơ, thời gian thực hiện? Bài viết sau đây của công ty Minh Anh sẽ làm sáng tỏ những thắc mắc đó của Quý khách hàng.
Thủ tục cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho thực phẩm chức năngI. Trình tự, Thủ tục cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Thủ tục được thực hiện như sau:
1. Thẩm định hồ sơ cấp phép
a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;
2. Thẩm định cơ sở:
Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc.
3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng.
a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mùa vụ phải ghi rõ thời gian hoạt động trong Giấy chứng nhận;
b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước;
c) Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
II. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm chức năng.
1. Cục An toàn thực phẩm
2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương