info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài

Thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài – Vốn đầu tư công ty nước ngoài là toàn bộ các chi phí bỏ ra để thực hiện mục đích đầu tư. Như vậy theo quan điểm kinh tế vĩ mô vốn đầu tư trong kinh tế bao gồm ba nội dung chính là: Vốn đầu tư làm tăng tài sản cố định; Vốn đầu tư tài sản lưu động và Vốn đầu tư vào nhà ở. Trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì vốn đầu tư có thể cao hơn hoặc bằng vốn điều lệ công ty. Nếu vốn điều lệ ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng tổng mức vốn đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi thay đổi vốn đầu tư công ty vốn nước ngoài không nhất thiết phải thay đổi vốn điều lệ công ty đó.
Công ty Minh Anh (nhà tư vấn) là đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh dự án, thay đổi vốn đầu tư công ty vốn nước ngoài.
Thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoàiĐiều kiện thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài (tăng tổng mức vốn đầu tư)
Công ty vốn nước ngoài chỉ được đăng ký thay đổi vốn đầu tư (tăng tổng mức vốn đầu tư) trong trường hợp các nhà đầu tư trong công ty đó đã góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký vào công ty.
Hồ sơ thay đổi tổng vốn đầu tư của công ty vốn nước ngoài.
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục;
Một số giấy tờ pháp lý khác./.
Trình tự, thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn của chúng tôi ở trên;
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh đối với hồ sơ điều chỉnh tổng vốn đầu tư.
Bước 3: Nhận kết quả.
Nếu hồ sơ hợp lệ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
von dieu le cong tyDịch vụ tư vấn thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài của chúng tôi.
Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện công việc;
Tư vấn các hồ sơ, tài liệu, thông tin doanh nghiệp cần chuẩn bị;
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính để thay đổi vốn điều lệ công ty;
Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý sau khi hoàn thành công việc./.