info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài – Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty vốn nước ngoài có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc khác quận, khác tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Đối với công ty vốn nước ngoài khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cùng một tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thì không cần thực hiện các thủ tục chốt thuế chuyển quận. Chỉ khi công ty vốn nước ngoài muốn thay đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh mới cần làm các thủ tục chốt thuế chuyển tỉnh.
Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoàiHồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài (cùng tỉnh) sẽ gồm 02 phần:
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Đề xuất dự án đầu tư;
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
Văn bản giải trình tính khả thi dự án;
Văn bản chứng minh địa chỉ trụ sở mới được sử dụng/sở hữu hợp pháp;
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án;
Một số giấy tờ pháp lý khác./.
Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
Quyết định của nhà đầu tư về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Văn bản chứng minh địa chỉ trụ sở mới được sử dụng/sở hữu hợp pháp;
Một số giấy tờ pháp lý khác./.
Quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài.
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên;
Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan quản lý đăng ký đầu Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp nếu trụ sở doanh nghiệp đặt tại Khu công nghiệp.
Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ.
Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài của Công ty chúng tôi.
Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.
Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
Tư vấn các thủ tục sau thay đổi trụ sở công ty.