info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Với sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp, việc Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng là một trong những hoạt động khó tránh khỏi trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại đây. Tuy nhiên cũng như bao thủ tục pháp lý khác thì đây cũng là một việc tốn khá nhiều thời gian của doanh nghiệp nếu không tìm hiểu ký. Nếu bạn muốn việc này được thực hiện một cách chính xác, với chi phí và thời gian hợp lý nhất, thì bạn không nên bỏ qua bài viết này.

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng
Sửa đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp phải thực hiện Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng khi doanh nghiệp phát sinh những thay đổi sau:
– Thay đổi Tên công ty
– Thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty
– Thay đổi điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty
– Thay đổi thành viên cổ đông/ thành viên góp vốn
– Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh
– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
– Thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện
– Thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh
– Thay đổi khác liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh.
Thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng mà Luật Minh Anh thực hiện cho khách hàng:
Sau khi Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết, Luật Minh Anh sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:
– Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.
– Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.
– Tiến hành thủ tục đăng ký con dấu pháp nhân và thực hiện công bố mẫu Dấu pháp nhân (trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gắn liền với việc thay đổi con Dấu pháp nhân).
Dịch vụ sau Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng
– Các thủ tục hành chính sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh (đăng ký kê khai thay đổi thông tin thuế, đăng bố cáo, khắc dấu chức danh……).
– Cung cấp văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp.
– Cung cấp các tài liệu mẫu liên quan đến tổ chức hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu/cử các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng), giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phấn, sổ đăng ký cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc hướng dẫn chi tiết về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn