info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tại Sở công thương Việt Nam nơi đặt địa điểm trụ sở văn phòng đại diện.

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn thủ tục miễn phí

Nhằm hỗ trợ thương nhân nước ngoài giải quyết những vướng mắc xoay quanh thủ tục pháp lý liên quan tới hoạt động thành lập văn phòng đại diện làm chức năng liên lạc, giao thương tại Việt Nam, Luật Minh Anh xin tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với hoạt động của văn phòng đại diện: Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của văn phòng đại diện đặt tại Việt Nam;

Tư vấn điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp phép thành lập văn phòng đại diện;

Tư vấn thời hạn của giấy phép thành lập văn phòng đại diện;

Tư vấn các trường hợp không được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện;

Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Tư vấn trụ sở đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam:

  • Không đặt tại trung cư, nhà tập thể;
  • Đảm bảo điều kiện trật tự an toàn xã hội;
  • Đảm bảo điều kiện an toàn lao động;
  • Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Tư vấn đặt tên văn phòng đại diện:

  • Tên văn phòng đại diện mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện”;
  • Tên văn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại trụ sở văn phòng đại diện;

Tư vấn lựa chọn người đứng đầu đại diện pháp luật cho văn phòng đại diện;

Tư vấn nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:

  • Hoạt động với chức năng liên lạc;
  • Hoạt động với chức năng tìm hiểu thị trường;
  • Hoạt động với chức năng xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của công ty nước ngoài;

Tư vấn chế độ báo cáo của văn phòng đại diện:

  • Hàng năm văn phòng đại diện phải gửi báo cáo theo mẫu về hoạt động của mình tới Sở công thương nơi đặt địa điểm văn phòng đại diện;

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện;

Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện;

Đại diện thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Bàn giao kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện và dấu pháp nhân văn phòng đại diện công ty nước ngoài;

=======================

Quý khách thể tham khảo nội dung tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài trước khi thành lập văn phòng đại diện theo nội sau đây: https://luatminhanh.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai.html