info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm

Minh Anh Consult cam kết tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh – thành lập công ty tại địa bàn Nam Từ Liêm bao gồm:
1. Tư vấn quy định pháp luật trước khi thành lập công ty:
– Tư vấn chọn và đặt tên công ty;
– Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty;
– Tư vấn việc góp vốn, tỉ lệ góp vốn, các mức thuế liên quan đến vốn điều lệ công ty;
– Tư vấn mô hình, các chức danh quản lý, cơ cấu tổ chức công ty;
– Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty;
– Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty;
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên công ty;
– Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại địa bàn Nam Từ Liêm bao gồm:
– Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Nam Từ Liêm;
– Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Nam Từ Liêm;
– Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tại Nam Từ Liêm;
– Hồ sơ thành lập công ty hợp danh tại Nam Từ Liêm;
– Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Nam Từ Liêm;
– Hồ sơ thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Nam Từ Liêm;
– Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.
3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập công ty tại Nam Từ Liêm:
=> Quý khách hàng chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân và thông tin công ty dự kiến thành lập cho chúng tôi.
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư;
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty;
4. Cam kết sau thành lập công ty:
– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu liên quan khi có yêu cầu);
– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí có liên quan theo yêu cầu;
– Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;