info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập công ty

Thành lập công ty – Tư vấn thủ tục Thành lập công ty, cung cấp hồ sơ xin Thành lập công ty, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin Thành lập công ty cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dich vụ tư vấn Thành lập công ty của Luật Minh Anh.

I. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Luật Minh Anh như sau

Khách hàng làm thủ tục Thành lập công ty tại Luật Minh Anh sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng.

– Luật Minh Anh sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp

– Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty

– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị Thành lập công ty

– Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu

– Cơ cấu thành viên công ty

– Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp

– Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh

– Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động

– Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính

– Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động (Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty;

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan

2. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Minh Anh sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty cho khách hàng, các văn bản cần soạn thảo bao gồm:

– Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Soạn thảo Điều lệ Công ty

– Soạn thảo danh sách sáng lập viên

– Giấy ủy quyền

– Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

– Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

– Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập công ty:

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (không cần người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);

– Hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

4. Các dịch vụ ưu đãi cho khách hàng sau khi thành lập công ty:

– Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế

– Cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty;

– Hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục mua hoá đơn lần đầu;

– Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động;

– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website;

– Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.