info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như: tư vấn thành lập công ty, tổ chức vận hành quản lý công ty đến các hoạt động tư vấn mua bán doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi, giải thể, phá sản doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông báo về việc thành lập chi nhánh;
 • Biên bản họp Hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của hội đồng thành viên/cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH 1 thành viên;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: CMND hoặc Hộ chiếu
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu, Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giây phép lao động;
+ Người đứng đầu chi nhánh là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc trưởng, phó  phòng phụ trách chuyên môn;

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao điều lệ công ty (trong trường hợp công ty mẹ đặt trụ sở tại tỉnh khác)
 1. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Minh Anh
 • Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty:
 • Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.