info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty được thành lập tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với pháp luật Việt Nam muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam để làm nhiệm vụ thực hiện một phần chức năng của doanh nghiệp như chức năng đại diện theo ủy quyền.

Ngành nghề kinh doanh chi nhánh hoạt động phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ có vốn đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh đầy đủ, chuẩn xác theo quy định của pháp luật Việt Nam:

HỒ SƠ BAO GỒM:

 1. Bản đăng ký cấp giấy phép hoạt động chi nhánh;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư Công chứng của công ty mẹ;
 3. Bản sao điều lệ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 4. Hợp đồng thuê văn phòng làm trụ sở chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài công chứng;
 5. Văn bản quyết định của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài về việc thành lập chi nhánh;
 6. Văn bản chấp thuận của nhà đầu tư là Pháp Nhân nội dung biên bản của Công ty mẹ về việc thành lập chi nhánh Công ty (Áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư là Pháp nhân);
 7. Bản sao công chứng CMTND/hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của người đứng đầu chi nhánh Công ty;
 8. Hợp đồng lao động thuê người đứng đầu chi nhánh;
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt;
 • Các giấy tờ liên quan phải được dịch sang tiếng Việt, và được hợp pháp hóa lãnh sự;

Bước 2. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ tại:

 • Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa chỉ trụ sở chi nhánh với các dự án sau: Khu chế xuất và Khu kinh tế ở những địa phương chưa thành lập Ban quản lý, Khu công nghệ cao, Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Đầu tư ngoài Khu công nghiệp.
 • Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế, Khu công nghệ cao đối với những dự án sau: Đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Bước 3. Cơ quan chức năng thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thẩm định hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài không hợp lệ, ra thông báo ghi rõ lý do;
 • Nếu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hợp lệ ghi ngày nhận kết quả trên giấy hẹn;