info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về quyền của tổ viên tổ hợp tác

Vừa qua Tư vấn Minh Anh có nhận được mail của anh Đoàn Minh Huy ở Ninh Bình về vấn đề Quy định về quyền của tổ viên tổ hợp tác . Hôm nay bộ phận tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin tư vấn thông tin về vấn đề này như sau :
Căn cứ theo điều 116 BLDS quy định về quyền của tổ viên.
Điều 116 quy định như sau:
Quyền của tổ viên
“Tổ viên có các quyền sau đây:

  1. Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động của tổ hợp tác theo thoả thuận;
  2. Tham gia quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động của tổ hợp tác, thực hiện việc kiểm tra hoạt động của tổ hợp tác”.
Quy định về quyền của tổ viên tổ hợp tác

Điều 116 BLDS chỉ quy định quyền quan trọng nhất của tổ viên trong mối quan hệ với các tổ viên khác của tổ hợp tác, đó là quyền được hưởng các lợi ích thu được từ hoạt động của tổ hợp tác và quyền tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của tổ hợp tác, thực hiện việc kiểm tra hoạt động của tổ hợp tác. Ngoài ra, tổ viên còn có các quyền như : Ra khỏi tổ hợp tác theo điều kiện đã thỏa thuận và các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác mà không trái quy định của pháp luật.
Nếu không có dử thỏa thuận vê phân chia thu nhập thì hoa lợi lợi tức thu được từ hoạt động của tổ hợp tác  sẽ được phân chia cho mỗi tổ viên tương ứng với phần quyền sở hữu của tổ viên. Tổ viên có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ hợp tác, có quyền ngang nhau trong việc tham gia giải quyết các công việc của tổ hợp tác, không phụ thuộc vào mức độ đóng góp tài sản của mỗi tổ viên.

Trên đây là chúng tôi vừa thông tin tới quý bạn đọc nội dung giải đáp vấn đề câu hỏi ” Quy định về quyền của tổ viên tổ hợp tác ” ? Nếu còn vướng mắc mời quý vị liên hệ trực tiếp cùng Luật Minh Anh qua số máy Hotline 093 883 4386 Luật Sư của chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết miễn phí cùng quý vị .

Bên cạnh vấn đề này nếu quý vị cần tư vấn các vấn đề khác như : Đăng ký kinh doanh , Thành lập công ty doanh nghiệp, thành lập trung tâm ngoại ngữ , Tư vấn đầu tư nước ngoài , Tư vấn hôn nhân , Tư vấn các lĩnh vực ngành nghề khác và các vấn đề quy phạm pháp luật khác, quý vị hãy liên hệ trực tiếp cùng chúng tôi . Luật Minh Anh sẽ tư vấn tận tình giải đáp chi tiết cùng quý vị .