info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy trình cấp mới sổ đỏ cho Hộ gia đình, cá nhân

 tu-van-cap-doi-so-doBước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã( phường).
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).
Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã ( phường) tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
– Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
Bước 4: Công chức cấp xã (phường) chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện(quận).
Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện(quận) kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã (phường) để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.
Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã(phường).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã(phường).
3. Thành phần số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);
– Một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất;
– Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (nếu có);
– Danh sách công bố các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Biên bản kết thúc công khai;
– Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực;
– Trích lục bản đồ và kiểm tra hiện trạng;
– Tờ trình của UBND xã (phường) có danh sách kèm theo;
– Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
4. Thời hạn giải quyết
55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giáy chúng nhận QSD đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính – đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện (quận)
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã(phường).
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
– Giấy chứng nhận
– Quyết định hành chính
8. Lệ phí: 25.000 đồng/giấy chứng nhận; miễn lệ phí đối với hộ gia dình, cá nhân ở nông thôn
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ẫu 01/ĐK- GCN)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi,  Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ tốt nhất, tận tâm nhất.