info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư năm 2020

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố nên không phải lúc nào hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ như nhà đầu tư dự tính ban đầu.

Do đó, nhà đầu tư cần phải tiến hành các hoạt động điều chỉnh phù hợp để phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế, từ đó giúp cho doanh nghiệp, dự án đầu tư có thể tiếp tục thực hiện trên thực tế.

Hoạt động đầu tư do sử dụng nguồn vốn khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế nên nó luôn chịu sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật cũng như sự quản lý giám sát từ phía nhà nước, nhất là với các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì hoạt động này càng cần phải quản lý một cách chặt chẽ. Quá trình hội nhập quốc tế là điều tất yếu nhưng chúng ta cần hòa nhập chứ không thể “ hòa tan” trước sự xâm nhập của các yếu tố nước ngoài được.

Vì vậy, bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào tham gia đầu tư vào Việt Nam lần đầu đều cần xin giấy chứng nhận đầu tư nếu thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Do đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào của nhà đầu tư làm thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư thì đều cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quy định về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư năm 2020

Năm 2020 được xem là năm của kỉ nguyên mới trong thời đại của nền kinh thế mở cửa , mở ra nhiều cơ hội mới. Những trong 6 tháng đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid 2019 nên nền kinh tế có nhiều biến động nên chắc chắn các nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. Không ít nhà đầu tư sẽ phải tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế như giãn tiến độ thực hiện dự án, giảm vốn của dự án, thâm chí nhiều nhà đầu tư còn phải tiến hành chuyển nhượng lại dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác vì không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.

Vậy khi tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư,nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thế nào. Năm 2020 có điểm gì mới trong quy định của pháp luật điều chỉnh vấn đề này hay không, bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng  “Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư mới nhất năm 2020 ”.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư, các nội dung được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 •  Tên dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
 • Thời hạn hoạt động của dự án
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Khi cần thay đổi các nội dung trên đây, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo trình tự sau:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các dự án mà sự điều chỉnh dự án làm thay đổi thủ tục đăng ký đầu tư từ diện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cần phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tùy thuộc nội dung điều chỉnh và loại dự án mà số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ sẽ khác nhau.

Đối với dự án chỉ cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư chỉ cần nộp một bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ đã trình bày ở trên gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì số lượng hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị là 4 và 8 bộ tương ứng với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ dao động từ 30-60 ngày đối với trường hợp này.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư hoặc ban quản lý theo quy định của pháp luật. ( Điều 38 Luật đầu tư 2014).

 • Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2014, điều 38, 39,40
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư: Điều 33, 34, 35, 36

Trên đây là những Quy định về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư năm 2020 mới nhất của pháp luật hiện hành. Quý bạn đọc hãy truy cập Website luatminhanh.vn để tham khảo thêm những quy định mới khác về các thủ tục của lĩnh vực đầu tư.