info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về tách giấy chứng nhận đầu tư nằm ở văn bản nào

Quy định về tách giấy chứng nhận đầu tư nằm ở văn bản nào, hồ sơ thủ tục về việc tách giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những gì thời hạn thực hiện ra sao
Xem thêm bài viết Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư >> https://luatminhanh.vn/tu-van-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu.html << Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Thời gian gần đây Luật Minh Anh nhận được rất nhiều câu hỏi về việc tách giấy chứng nhận đầu tư, do đó bài viết này xin được thay cho câu trả lời của khách hàng về vấn đề tách giấy chứng nhận đầu tư như sau :

  • Theo luật đầu tư 2005 quy định giấy chứng nhận đầu tư cũng đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 quy định riêng về Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Do đó, khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật cũ, nay muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh thì trước tiên phải tiến hành thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư.

Nội Dung Chính :

Căn cứ pháp lý của thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư
1. Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014
2. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014
3. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế Hoạch đầu tư ngày 01/12/2015 hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp
4. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch đầu tư ngày 18/11/2015 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư

Trình tự tách giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ gồm có:

– Giấy đề nghị Bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư tại thông tư 20.
– Giấy giới thiệu cho người đi thực hiện
– Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao, có chứng thực)
Giấy đề Bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp phải điền đầy đủ các thông tin trong biểu mẫu yêu cầu và thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư.
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh (thành phố);

Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư :

Dựa theo công văn 52122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thi hành Luật đầu tư quy định thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư như sau:
Trường hợp có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

– Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
– Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
* Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
– Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã cấp theo Điểm này)
– Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
Thời gian thực hiện :
Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký đầu tư đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung Dự án đầu tư đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).