info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Phương pháp khấu trừ thuế ?. Doanh nghiệp mới thành lập năm 2014

Phương pháp khấu trừ thuế ?. Doanh nghiệp mới thành lập năm 2014 : Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/20113 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, cơ sở đăng ký kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh… Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.
Như vậy, Doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT bắt buộc phải chứng minh doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên. Doanh thu hằng năm được hiểu là “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT”.
Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
[[Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã]]

Phương pháp khấu trừ thuế ?. Doanh nghiệp mới thành lập năm 2014
vat on calculator


Đối với doanh nghiệp mới thành lập?
Theo hướng dẫn của Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ năm 2014 thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp. Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp.
Như vậy, Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ năm 2014 sẽ không được áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT ít nhất cho đến hết năm 2014.

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của Tư vấn Minh Anh về vấn đề Phương pháp khấu trừ thuế ?. Doanh nghiệp mới thành lập năm 2014, nếu có yêu cầu khác về tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư , tư vấn thành lập công ty doanh nghiệp , tư vấn các dịch vụ xin giấy phép đầu tư, xin giấy phép hoạt động, dịch vụ xin giấy phép con ….. hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn