info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2020

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2020 Mọi hoạt động đầu tư kinh doanh đều chịu sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. Bất cứ cá nhân, tổ chức nào khi tham gia vào tiến trình đầu tư, đều chịu sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. Không phân biệt quốc tịch, giới tính, tôn giáo, mọi cá nhân, tổ chức đều bình đẳng như nhau trước pháp luật, đều được pháp luật bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp đồng thời phải nghiêm túc thực  hiện các nghĩa vụ của mình như nghĩa vụ về thuế, khai báo,…

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2020

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi muốn vào Việt Nam kinh doanh thì cần một tờ giấy “thông quan”, là cơ sở để họ có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam cũng như được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. Đó chính là Giấy phép đầu tư.

Giấy phép đầu tư được xem như là “ giấy khai sinh” đối với sự nghiệp đầu tư của các cá nhân, tổ chức có quốc tịch nước ngoài muốn vào Việt Nam đầu tư.

Để phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như tạo nên hệ thống cơ sở pháp lý vững chắc để quản lý hoạt động đầu tư, hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam đã trải qua nhiều lần sửa đổi Luật.

Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2020 có gì khác biệt so với Giấy chứng nhận đầu tư của những năm trước đó. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2020.

So với Giấy chứng nhận đầu tư trong giai đoạn từ 2006- 2014 thì, Giấy chứng nhận đầu tư hiện nay đã có nội dung cụ thể hơn rất nhiều.

Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2005 chỉ gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhu cầu diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Tổng vốn đầu tư;
 • Thời hạn thực hiện dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

Đồng thời đối với nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới để thực hiện dự án đầu tư thì Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy đăng ký kinh doanh. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn chấm dứt dự án mà vẫn muốn duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp sẽ phải chấm dứt luôn hoạt động của doanh nghiệp.

Luật đầu tư 2014 ra đời đã khắc phục được hạn chế này, khi tách riêng Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký kinh doanh thành hai loại Giấy tờ.

Đồng thời quy định cụ thể hơn các nội dung được thể hiện trên Giấy chứng nhận đầu tư. Một tờ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ phải gồm các nội dung sau:

 • Mã số dự án đầu tư.
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Có thể thấy một điều khác biệt rõ rệt giữa nội dung hai mẫu Giấy chứng nhận trên. Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 đã có những bổ sung trong nội dung ghi nhận trên Giấy chứng nhận giúp cho cơ quan quản lý cũng như nhà đầu tư có thể nhận diện rõ rang hơn về dự án đầu tư khi dự án đã được đặt tên, gắn mã số riêng biệt, thể hiện rõ được quy mô của dự án cũng như tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án được quy định chi tiết các tiêu chí cần thể hiện trên giấy chứng nhận làm căn cứ ràng buộc buộc nhà đầu tư phải thực hiện tuân thủ theo những gì mình đã cam kết và kê khai, nếu muốn điều chỉnh sẽ phải tiến hành điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án mà mình đã đăng ký thực hiện, tránh trường hợp các dự án đầu tư nửa vời, bị bỏ không hoặc chậm tiến độ,… dẫn đến những hệ quả xấu cho nền kinh tế.

⇒ Chúng tôi, Luật sư đang làm việc tại Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ” Mẫu giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2020 ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất