info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Lợi ích của khách hàng khi nhãn hiệu, thương hiệu được đăng ký bảo hộ độc quyền

Khi nhãn hiệu/logo/thương hiệu đã được đăng ký pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu được quyền sử dụng nhằm mục đích thương mại trong thời hạn bảo hộ là 10 năm(có thể gia hạn liên tiếp không giới hạn số lần). Bất kỳ người nào sử dụng nhãn hiệu của công ty bạn đã được đăng ký bảo hộ mà không được phép bảo hộ sẽ bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và được xử lý theo quy định của pháp luật.
Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn các lợi ích của công việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền để Tổ chức, doanh nghiệp hiểu dõ về các lợi ích và quyền lợi cơ bản khi nhãn hiệu/logo/thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
1. Được pháp luật bảo vệ
Đây là chức năng chủ yếu nhất của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền/logo/thương hiệu nhằm xác lập quyền để bảo đảm sự bảo vệ hợp pháp của pháp luật đối với việc xâm phạm nhãn hiệu khi xảy ra tranh chấp. Khi nhãn hiệu của công ty bạn đã được đăng ký mà công ty đối thủ lợi dụng nhái giả nhằm kiếm lợi nhuận và giảm đi thương hiệu của công ty bạn đối với người tiêu dùng, bạn có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu để được bồi thường thiệt hại xứng đáng.
2. Bạn có thể quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn.
Khi nhãn hiệu/ thương hiệu/logo của bạn đã được đăng ký bảo hộ thì bạn có thể sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị quảng cáo sản phẩm, dịch vụ với khách hàng thông qua nhãn hiệu đó nhằm tạo nên thương hiệu đối với người tiêu dùng để không nhầm lẫn với nhãn hiệu cho cùng loại dịch vụ, sản phẩm của công ty khác.
3. Tránh khả năng nhầm lẫn.
Việc đăng ký thương hiệu độc quyền/logo/ nhãn hiệu là cần thiết và quan trọng, khách hàng có thể phân biệt tên thương hiệu/logo/ nhãn hiệu của các sản phẩm, dịch vụ sẽ không bị nhầm lẫn, vì theo quy định của pháp luật hiện hành luật sở hữu trí tuệ sẽ ngăn chặn hành động đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc gây nhầm lẫn nên các công ty đối thủ sẽ không thể đăng ký nhãn hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của công ty bạn.