info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Làm thế nào để mua chung cư đảm bảo đúng pháp luật

Hiện nay việc mua chung cư tại các thành phố lớn là tương đối phổ biến. Do đó, nếu như muốn mua chung cư đảm bảo việc đúng pháp luật, tránh bị lừa đảo hoặc các tranh chấp phát sinh sau này. Luật Minh Anh xin tư vấn như sau:
tải xuống
Đối với những người dân dự kiến mua căn hộ hình thành trong tương lai, để đảm bảo tránh vướng vào các rắc rối như trên thì có thể căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bản sao y còn hiệu lực của các giấy tờ cơ bản như sau:
– Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của dự án (khoản 1, điều 55);
– Văn bản trả lời của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán (khoản 2, điều 55);
– Hợp đồng bảo lãnh giữa ngân hàng và chủ đầu tư về việc ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng mua nhà (khoản 1, 2 và 3 điều 56), lưu ý là danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai do Ngân hàng Nhà nước công bố; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất; và nếu dự án đang được thế chấp tại ngân hàng thì phải có thêm ý kiến của ngân hàng đồng ý cho bán căn hộ, trong đó ngân hàng chỉ định rõ thông tin tài khoản mà người mua có thể thanh toán tiền mua nhà (để có thể xác định được dự án có đang thế chấp hay không người mua có thể xác minh thêm thông tin tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm).
Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:
Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh
1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.