0962.036.698 0938.834.386

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam là thủ tục pháp lý uy tín tại Luật Minh Anh. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm am hiểu pháp luật, giàu nhiệt huyết tư vấn và hướng dẫn tận tình cho tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam muốn thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc.

Luật Minh Anh tư vấn và hướng dẫn thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư luật Minh Anh tư vấn thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ xin giấy phép cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam tại Sở lao động Thương binh và Xã hội;

Bước 2: Sở lao động Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, ra giấy hẹn ghi rõ thời gian nhận kết quả;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, ra thông báo và ghi rõ lý do trên văn bản;

Bước 3: Người sử dụng lao động nhận giấy phép lao động tại Sở lao động Thương binh và Xã hội theo thời gian ghi rõ trên giấy hẹn;

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Khách hàng sẽ được luật sư luật Minh Anh tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

Tư vấn điều kiện cấp phép cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam;

Tư vấn đối tượng người nước ngoài cần xin giấy phép khi vào làm việc tại Việt Nam;

Tư vấn thời hạn của giấy phép lao động;

Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động;

Tư vấn trình tự xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho người nước ngoài;

Luật sư luật Minh Anh tiến hành soạn thảo hồ sơ cho khách hàng, bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết cho Luật Minh Anh để các luật sư của chúng tôi soạn thảo hồ sơ;

Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, chuẩn xác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Luật sư Luật Minh Anh đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục tại cơ quan nhà nước, bao gồm:

Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo dõi hồ sơ;

Thông báo kết quả hồ sơ cho khách hàng;

Đại diện nhận kết quả hồ sơ;

Bàn giao kết quả là giấy phép hoạt động lao động hợp pháp tại Việt Nam cho người nước ngoài;