info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Doanh nghiệp tại Hà Nội muốn sử dụng lao động người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên đây là công việc phức tạp với những ai không am hiểu về luật xin giấy phép lao động tại Việt Nam, vì vậy doanh nghiệp tại Hà Nội muốn tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội với chi phí giá rẻ. Hãy liên hệ với Luật Minh Anh, chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài nhanh nhất, chi phí giá rẻ nhất.

Tư vấn thủ tục, hồ sơ Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Luật sư luật Minh Anh tư vấn thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội để doanh nghiệp sử dụng người lao động hiểu rõ

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội:

Doanh nghiệp tại Hà Nội chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc nộp tại bộ phận một cửa Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội;

Sở lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận sử dụng người lao động cho doanh nghiệp tại Hà Nội;

Doanh nghiệp tại Hà Nội chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Doanh nghiệp tại Hà Nội nộp hồ sơ xin cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội;

Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ ra kết quả là giấy phép lao động;

Doanh nghiệp tại Hà Nội ký hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài và báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội;

Doanh nghiệp tại Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ tạm trú theo thời hạn ghi trên giấy phép lao động;

Hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội:

Hồ sơ cần chuẩn bị tại nước ngoài:

phiếu lý lịch tư pháp,

bản sao bằng cấp liên quan tới nhu cầu tuyển dụng;

giấy xác nhận kinh nghiệm,

giấy chứng nhận sức khỏe,…

Hồ sơ cần chuẩn bị tại Việt Nam:

Giấy chứng nhận sức khỏe (Nếu người lao động chưa có giấy chứng nhận sức khỏe tại nước ngoài);

Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp Việt Nam cấp trong trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam;

02 ảnh 4cm x 6cm;

01 Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;