info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Ở nước ta hiện nay, quảng cáo được thực hiện với nhiều phương tiện và loại hình đa dạng như quảng cáo trên radio, trên pano, áp phích, trên báo,…nhưng quảng cáo trên truyền hình là phương tiện quảng cáo hữu hiệu nhất mà các tổ chức, cá nhân thường dùng hiện nay để quảng bá sản phẩm cũng như thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng. Để được thực hiện quảng cáo trên truyền hình, phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo truyền hình, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp gặp phải khá nhiều vướng mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ và hợp lệ, công ty Luật Minh Anh xin hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ như sau:
Đối với từng loại sản phẩm dịch vụ thì doanh nghiệp phải chuẩn bị thành phần Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình khác nhau, cụ thể bao gồm:
Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình

(Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình)

1: Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm:
– Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
– Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
– Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
2: Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo dược phẩm
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
3: Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).
4: Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế
– Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC;
– Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of  Free Sales);
– Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty);
– Đĩa CD quảng cáo
– Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoạc giấy chứng nhận độc quyền.
5: Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo phòng khám, bệnh viện
– Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy phép hoạt động phòng khám, bệnh viện do Bộ y tế hoặc sở y tế cấp;
– Các tài liệu xác minh liên quan đến nội dung quảng cáo;
– Maket, logo, hình ảnh sản phẩm hoặc kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)