info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Quảng cáo mỹ phẩm là hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, internet, sách báo, áp phích,…nhằm tăng khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mỹ phẩm trước khi được quảng cáo thì đều phải có giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn khá khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Nhằm các doanh nghiệp hiểu rõ hơn, tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị hồ sơ, công ty Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hướng dẫn như sau:

Thành phần hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm gồm:

– Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
– Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm (bản sao chứng thực)
– Tài liệu thể hiện nội dung quảng cáo như: Market quảng cáo mỹ phẩm; logo quảng cáo;  Kịch bản quảng cáo mỹ phẩm; Clip chứa nội dung quảng cáo mỹ phẩm.
– Quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước: phải có bản sao phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.
– Quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu: phải có bản sao chứng thực giấy phép lưu hành mỹ phẩm và hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền. Nhãn gốc kèm theo nhãn tiếng việt của sản phẩm in màu có đóng dấu treo.