info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Hiện nay, quảng cáo là một trong những ngành đang phát triển mạnh tại Việt Nam, có khá nhiều doanh nghiệp chọn quảng cáo ngoài trời để tiếp cận truyền bá sản phẩm, thương hiệu khách hàng một cách nhanh nhất. Để được thực hiện quảng cáo ngoài trời, các tổ chức, cá nhân phải xin giấy phép quảng cáo ngoài trời. Vậy hồ sơ xin giấy phép gồm những giấy tờ, tài liệu gì? Công ty Luật Minh Anh xin hướng dẫn về thành phần Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời để các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ, hợp lệ.
Thành phần hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời bao gồm:
– Đơn xin thực hiện quảng cáo.
– Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì phải có bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo còn đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo thì phải có bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa;
– Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng nằm trong giấy tờ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời .
– Mẫu ( maket ) sản phẩm quảng cáo;
– Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng;
– Đối với quảng cáo khuyến mại thì yêu cầu phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại khi thực hiện xin giấy phép quảng cáo ngoài trời.
– Đối với công ty quảng cáo thì phải có hợp đồng quảng cáo giữa công ty quảng cáo và công ty muốn quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ.
– Phải có hợp đồng thuê địa điểm nơi quảng cáo nếu nơi đó được Công ty quảng cáo thuê lại của đối tác thứ 3 để quảng cáo.