info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Theo quy định của pháp luật thì một số mã hàng thép phải xin giấy phép nhập khẩu tự động như: thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm; các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ/tráng; các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng… Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép như sau:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép bao gồm:
-2 bản: đơn đăng ký nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : hóa đơn thương mại
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : Tín dụng thư hoặc chứng từ thanh toán hoặc Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng
-1 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân : vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng
Lưu ý về hồ sơ :
– Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ các khu phi thuế quan, thương nhân không phải nộp vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải nhưng phải nộp báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước.