info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Việc xin cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể như sau:
* Đối với việc xin cấp Giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp thì các giấy tờ phải chuẩn bị như sau:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu do lãnh đạo ký trong đó nêu rõ nhu cầu và thời gian thực hiện.
-Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp : bản sao hợp lệ.
-Số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã nhập khẩu trong năm kế hoạch : bản sao.
-Bản sao công chứng Hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài, và Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.
* Đối với việc xin cấp Giấy phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp thì các giấy tờ phải chuẩn bị như sau:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu do lãnh đạo ký, nêu rõ nhu cầu, thời gian thực hiện.
-Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp : bản sao công chứng
-Báo cáo số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã xuất khẩu của lần trước.
-Bản sao công chứng Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài, và hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.
Đối với trường hợp xuất khẩu tái xuất vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp dầu khí nước ngoài thì cần Bản sao công chứng Hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp từ doanh nghiệp nước ngoài và bản sao công chứng Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp nước ngoài khác.
2. Nơi nộp hồ sơ
Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)
3.Thời gian hoàn tất thủ tục
Thời gian hoàn tất thủ tục khoảng 5 ngày làm việc.