info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Nhằm giải đáp những thắc mắc về thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài, Công ty Minh Anh tư vấn rõ về thành phần hồ sơ để các thương nhân tham khảo tránh khỏi sự lúng túng, thiếu sót khi chuẩn bị hồ sơ.
Dựa theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, điều 12 Hồ sơ cấp giấy phép thành lập chi nhánh như sau:
–  Số lượng hồ sơ: 1 bộ
–  Thành phần hồ sơ:
Thứ nhất, Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
Thứ hai, Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
Thứ ba, Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
Thứ tư,Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
Thứ năm,Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
Thứ sáu,Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nếu thương nhân là người Việt Nam hoặc bản sao hộ chiếu nếu là thương nhân người nước ngoài của người đứng đầu Chi nhánh;
Thứ bảy,Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh trong đó bao gồm các giấy tờ:
– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;
– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh phải thõa mãn điều kiện Địa điểm đặt trụ sở, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
Các thương nhân cần chú ý tới các giấy tờ tài liệu như:Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh và Bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh là người nước ngoài. Các tài liệu trên yêu cầu phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hơn nữa, đối với Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoàiphải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.