info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng

Việc thực hiện dán nhãn năng lượng vừa là hoạt động tuân thủ pháp luật vừa là một cách để doanh nghiệp quảng bá về doanh nghiệp, về sản phẩm của mình, cũng như tăng uy tín cho các cửa hàng và tạo niềm tin cho khách hàng. Vậy, Hồ sơ để xin cấp đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng bao gồm những gì?
Hồ sơ xin cấp đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng, gồm:
Giấy đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị hoặc thiết bị tiết kiệm năng lượng trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận) kèm danh mục các loại phương tiện, thiết bị;
– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Bản sao của hợp đồng có liên quan với các nhà cung cấp hàng ở nước ngoài (đôí với các nhà nhập khẩu, phân phối) và tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hàng hóa;
– Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa ( bản sao có đóng dấu xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp); Bản mô tả tóm tắt các thông số đặc trưng cơ bản của phương tiện, thiết bị;
– Kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm được chỉ định cấp có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp;
– Hồ sơ, tài liệu quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp;
Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng có liên quan.
– Số bộ hồ sơ : 01 bộ
– Hồ sơ được gửi qua bưu điện trụ sở cơ quan hành chính.
– Đối với trường hợp đại lý nộp thay cho nhà sản xuất ở nước ngoài, đại lý phải xuất trình Giấy uỷ quyền. Trường hợp các hồ sơ, tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang Tiếng Việt và có công chứng.