info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh: Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cùng với Hà Nội thì TP.Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, mỗi năm có hàng. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là đô thị đặc biệt, là đầu mối về giao lưu và hội nhập quốc tế, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, có vai trò và vị trí đi đầu trong chủ động hội nhập quốc tế, tạo tiền đề để các địa phương khác cùng hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì thế mà hàng năm có hàng ngàn doanh nghiệp thành lập trên cả nước thì chủ yếu là tập trung ở Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội . Thị trường kinh tế mở cửa, trong hàng ngàn doanh nghiệp được thành lập thì xu hướng thành lập doanh nghiệp, công ty liên doanh với nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ. Đây là hình thức công ty được tạo dựng từ sự hợp tác của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài bằng hợp đồng liên doanh, hay có thể hiểu ngắn gọn Công ty liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp muốn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh thì bước đầu tiên cần làm đó là chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho quá trình thành lập.
Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiến hành thuận tiện cho quá trình làm Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh,Tư vấn Minh Anh xin hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài như sau:

I. Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ,các tài liệu sau:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty.
– Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty.
– Điều lệ Công ty.
– Báo cáo tài chính Công ty trong 02 năm gần nhất (Nếu có).
– Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam.
– Thư chỉ định người đại diện Công ty tại Việt Nam.
– Bản sao hộ chiếu người đại diện Công ty.
– Bản sao hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của Công ty.
– Xác nhận số dư tài khoản công ty tương ứng với số vốn đăng ký đầu tư.
* Lưu ý: Giấy tờ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ và công chứng dịch sang tiếng Việt Nam.
* Giấy tờ liên quan khác:
– Hợp đồng liên doanh.
– Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án.
– Bản sao sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án.
– Và các biểu mẫu hồ sơ quy định trong quyết định 1088/2006/QĐ-BKH.

II. Các bước xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư công ty:

A. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (BPMC)sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (SKH&ĐT/BQLKCN).  Một số cơ quan chưa có BPMC nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ tại phòng văn thư hoặc phòng ban khác theo quy định cụ thể của từng địa phương.
B. Sở KH&ĐT/BQLKCN: thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố/Giám đốc Ban quản lý khu công nghiệp phê duyệt
C. Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC.
*Lưu Ý: Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, nhà đầu tư nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.

III. Xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế và dấu công ty:

Sau khi Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, nhà đầu tư liên hệ :Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
– Cục thuế tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế công ty.
– Công an tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu công ty.
Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí và thuận lợi cho quá trình thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh cũng như tại Hà Nội quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài của Tư vấn Minh Anh. Tư vấn Minh Anh thực hiện trọn gói cho quý khách hàng tất cả các thủ tục và tư vấn chi tiết về lợi ích của quý khách hàng với giá thành dịch vụ thấp nhất.
Mời xem thêm bài viết: Tư vấn lập dự án đầu tư